José Luís Mourato Crespo
JOSÉ LUÍS CRESPO
Período 2º Semestre
Ano 2018/2019
 
 
 
Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
08:00 - 08:30                  
08:30 - 09:00                  
09:00 - 09:30     Geografia Física
[TMIA2AD; TMIA2BD; TMINT2AD; TMIA2ED; TMIA2CD; TMIA2DD; TMINT2BD; TMIA2FD; TMIA2GD]
[4.0.15]
Sociologia Urbana
[TMIA4AD; TMIA4BD; TMIA4DD; TMIA4FD; TMIA4CD; TMIA4GD; TMINT4AD; TMIA4ED; TMINT4BD; TMIURB4AD; TMIURB4BD]
[4.0.17]
Seminários de Investigação
[TMIA5DD; TMIA5BD; TMIA5CD; TMIA5ED; TMIA5AD]
[4.0.14]
Seminários de Investigação
[TMINT5AD]
[4.0.13]
Seminários de Investigação
[TMIURB5BD; TMIURB5AD]
[6.1.2]
  Sistemas de Informação Geográfica
[OPT-2-2S]
[1.0.23]
09:30 - 10:00      
10:00 - 10:30      
10:30 - 11:00      
11:00 - 11:30        
11:30 - 12:00        
12:00 - 12:30        
12:30 - 13:00        
13:00 - 13:30                  
13:30 - 14:00                  
14:00 - 14:30   Seminários de Apoio ao Projeto Final de Mestrado/Dissertação
[TMIURB5BD; TMIURB5AD]
[6.1.2]
    Administração Urbanística
[TMIURB4AD; TMIURB4BD]
[6.1.2]
Antropologia dos Mundos Contemporâneos
[TMOD2AD; TMOD2BD]
[5.-1.4]
Antropologia e Design
[TDES1AD; TDES1BD]
[4.0.23]
Sociologia da Comunicação e do Consumo
[TDES2AD; TDES2BD]
[6.0.10]
 
14:30 - 15:00        
15:00 - 15:30        
15:30 - 16:00        
16:00 - 16:30        
16:30 - 17:00        
17:00 - 17:30        
17:30 - 18:00        
18:00 - 18:30     Sociologia Urbana
[TMIA4AP]
[6.1.5]
  Seminários de Investigação
[TMIA5AP]
[6.1.3]
       
18:30 - 19:00              
19:00 - 19:30              
19:30 - 20:00              
20:00 - 20:30                  
20:30 - 21:00                  
21:00 - 21:30                  
21:30 - 22:00                  

Data de impressão: 18-07-2019 15:19:04